Selia e kompanisë

Kompania BKS Komerc DOOEL eksport-import Shkup

str. Boris Sarafov Nr.35, 1000 Shkup, R.Maqedoni
e-mail: info@bks-company.com
GSM Maqedoni: + 389 78 28 28 45 / +389 70 250 994
GSM Kosovë: + 386 49 81 20 50

MENAXHIMI/DEPO

str. Kacanicki pat br.158
Zona industriale Zona Vizbegovo, 1000 Shkup
R. Maqedonisë

Kompania BKS Komerc DOOEL eksport-import Shkup

str. Boris Sarafov Nr.35, 1000 Shkup, R.Maqedoni
e-mail: info@bks-company.com
GSM Maqedoni: + 389 78 28 28 45 / +389 70 250 994
GSM Kosovë: + 386 49 81 20 50

MENAXHIMI/DEPO

str. Kacanicki pat br.158
Zona industriale Zona Vizbegovo, 1000 Shkup
R. Maqedonisë