Siguria e ushqimit

Ndërgjegjësimi për rëndësinë e ushqimit të sigurt për shëndetin e njeriut po rritet në botë, si dhe në vendin tonë. Ne vazhdimisht ndjekim kërkesat moderne dhe u përshtatemi atyre.

Produktet që ne ofrojmë janë me dokumente sigurie dhe certifikata cilësore, të gjitha nga prodhuesit me reputacion që ndjekin avancimet e reja teknologjike dhe investojnë në përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve të tyre.

Materialet e papërpunuara kanë një certifikatë kualiteti, fletë sigurie dhe certifikatë prodhimi. Paketimi është në përputhje me standardet moderne për paketimin dhe shpërndarjen e këtij lloji të produkteve.

BKS Company Shkup dhe BKS ShPK Prishtina së bashku me partnerët e tyre vazhdimisht përmirësojnë standardet e tyre të cilësisë dhe sigurisë për produktet që shpërndajnë.