Седиште на компанијата

БКС Компани Комерц ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Борис Сарафов бр. 35, 1000 Скопје, Р. Македонија
e-mail: info@bks-company.com
GSM Македонија: + 389 78 28 28 45 / +389 70 250 994
GSM Косово: + 386 49 81 20 50

УПРАВА/МАГАЦИН

ул. Качанички пат бр. 158
Инд. зона Визбегово, 1000 Скопје
Р. Македонија

Офицер за заштита на лични податоци

Михаил Георгиевски
тел: + 389 77 740 101